Velkommen til Sandnes Sportsdrillklubbs hjemmeside.


Nytt medlem?

Ønsker du eller ditt barn å begynne på sportsdrill? Våre yngste utøvere er et drill-dans-lek-part for barn fra 5-6 år på Skeiane ungdomsskole onsdager kl. 17-18. Ellers har vi et nybegynnerparti fra 2. klasse og oppover som trener i gymsalen på Smeaheia skole torsdager kl. 17-18. Se ellers egen oversikt over treningstider for ulike partier. Send oss en mail til styret@sandnessportsdrillklubb.com om det er av interesse. Oppgi navn, fødselsdato, telefonnummer og adresse. Dere vil da få informasjon om når dere evt. kan begynne. Er det ikke ledig plass blir dere satt opp på venteliste.Sosiale medier

Følg oss gjerne på Instagram på @sandnessportsdrillklubb. Vi har også en åpen facebookside i tillegg til en lukket facebookside for medlemmer, foreldre og andre interesserte. Søk oss opp og be om å bli medlem!