Om klubben

Fakta og formål

Sandnes Sportsdrillklubb ble stiftet 26. mars 2008. Klubben ønsker å gi et tilbud til barn og ungdom fra 5 år og oppover. Per dags dato har vi utøvere i alderen 5 til 24 år, fordelt på aldersklassene nybegynnere, minirekrutter, rekrutter og konkurranseparti (junior/senior). I tillegg til drillteknikk trener vi turn, dans, styrke og smidighet. Vi ønsker å drive klubben basert på glede, fellesskap og inkludering. På trening prøver vi å legge til rette for at alle våre medlemmer skal føle glede og mestring. Vi ønsker å jobbe for fellesskapet og ikke minst: Så lenge vi har kapasitet, er alle nye medlemmer velkomne og vi er overbevist at glede og gode resultater kommer dersom man har det kjekt på trening! For etablerte medlemmer legger vi tilrette for at de skal kunne konkurrere om de ønsker. Organisatorisk hører vi til Danseforbundet som gren under Norges Idrettsforbund/ WBTF. Nytt fra 2018 er at vi også er medlem i Norges musikkorps forbund (NMF/NBTA), noe som betyr at vi også deltar i konkurranser og arrangementer i regi av dem.