Om klubben

Kontakt

Kontakt oss primært på styret@sandnessportsdrillklubb.com. Alternativt kan vi nås på et av telefonnumrene til styret (se under).

Fakta og formål

Sandnes Sportsdrillklubb ble stiftet 26. mars 2008. Klubben ønsker å gi et tilbud til barn og ungdom fra 2. klasse og oppover. Per dags dato har vi medlemmer i alderen 7 til 23 år, fordelt på aldersklassene nybegynnere, minirekrutter, rekrutter og konkurranseparti. I tillegg til drillteknikk trener vi turn, dans, styrke og smidighet. Vi ønsker å drive klubben basert på glede, fellesskap og inkludering. På trening prøver vi å legge til rette for at alle våre medlemmer skal føle glede og mestring. Vi ønsker å jobbe for fellesskapet og ikke minst: Så lenge vi har kapasitet, er alle nye medlemmer velkomne og vi er overbevist at glede og gode resultater kommer dersom man har det kjekt på trening! For etablerte medlemmer legger vi tilrette for at de skal kunne konkurrere om de ønsker. Organisatorisk hører vi til Danseforbundet som gren under Norges Idrettsforbund/ WBTF. Nytt fra 2018 er at vi også er medlem i Norges musikkorps forbund (NMF/NBTA), noe som betyr at vi også deltar i konkurranser og arrangementer i regi av dem.

Styret 2019/2020


Leder: Line Øverland Njaa 480 47 144

Nestleder: Svein Inge Carlsen 469 15 111

Styremedlemmer:

Marianne Grassdal 984 85 298

Geir Gjerde 91320940

Ingvild Othilie Hjelmaas 91717922

Varamedlemmer:

Marion Tveiten

Lena Abotnes

Trenere sesongen 2019/2020

Nybegynnere: Camilla Hustad og Emma Norheim, med støtte fra Liwi Skjæveland

Minirekrutter og rekrutter: Sofie Sørbø Helliesen og Emily Espeland. Vikar: Sofie Norheim

Junior 2/senior: Ane Ommundsen (utveksling i USA høsten 2019), Sofie Sørbø Helliesen og Ingvild Othilie Hjelmaas. Heidi Kristensen og Emilie Blikra bidrar også etter avtale.

Turn/dans minirekrutter og rekrutter: Therese Njaa og Elisabeth Grassdal