Velkommen til Sandnes Sportsdrillklubbs hjemmeside.


Nytt medlem?

Ønsker du eller ditt barn å begynne på sportsdrill? Vårt nybegynnerparti fra 2. klasse og oppover trener i gymsalen på Smeaheia skole torsdager kl. 17-18. Nytt av 2019 er at vi startet et drill-dans-lek-part på Skeiane ungdomsskole onsdager kl. 17-18. Send oss en mail til styret@sandnessportsdrillklubb.com. Oppgi navn, fødselsdato, telefonnummer og adresse. Dere vil da få informasjon om når dere evt. kan begynne. Er det ikke ledig plass blir dere satt opp på venteliste.


Sosiale medier

Følg oss gjerne på Instagram på @sandnessportsdrillklubb. Vi har også en åpen facebookside i tillegg til en lukket facebookside for medlemmer, foreldre og andre interesserte. Søk oss opp og be om å bli medlem!