Velkommen til Sandnes Sportsdrillklubbs hjemmeside.


Nytt medlem?

Ønsker du eller ditt barn å begynne på sportsdrill? Send oss en mail til styret@sandnessportsdrillklubb.com om det er av interesse. Oppgi navn, fødselsdato, telefonnummer og adresse. Dere vil da få informasjon om når dere evt. kan begynne. Er det ikke ledig plass blir dere satt opp på venteliste.Sosiale medier

Følg oss gjerne på Instagram på @sandnessportsdrillklubb. Vi har også en åpen facebookside i tillegg til en lukket facebookside for medlemmer, foreldre og andre interesserte. Søk oss opp og be om å bli medlem!